Breaking News

Microsoft ชี้ ใช้ Multi-factor Authentication ช่วยป้องกันบัญชีถูกแฮ็กได้ถึง 99.9%

จากการเฝ้าติดตามการล็อกอินแปลกปลอมมากกว่า 300 ล้านครั้งในแต่ละวันบนระบบ Cloud ของ Microsoft ทาง Alex Weinert, Group Program Manager ทางด้าน Identity Security and Protection จาก Microsoft ได้ออกมาระบุว่า ผู้ที่เปิดใช้งาน Multi-factor Authentication (MFA) จะสามารถบล็อกการโจมตีแบบ Automated Account Takeover (ATO) ได้ถึง 99.9%

Read More »

ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ SMB เป็นเรื่องง่ายด้วย 3 โซลูชันหลักจาก WatchGuard

โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Digital Economy องค์กรทุกระดับรวมไปถึงธุรกิจ SMB ต่างต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความเร็วในการนำบริการใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ทำให้ธุรกิจ SMB ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มาพร้อมกับการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Internet of Things และระบบ Cloud เข้ามาใช้

Read More »

Anonymous แฮ็คระบบทัพเรือและกระทรวงต่างประเทศของไทย เผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ปฏิบัตการภายใต้โอเปอเรชัน OpSingleGateway เพื่อต่อต้านกฏหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่เพิ่งผ่านไป

Read More »

เมื่อการเข้าใช้งานเครือข่าย เปลี่ยนไปใช้ใบหน้าและลายนิ้วมือยืนยันตัวตนแทนรหัสผ่าน #Aruba #ATM16APAC

ในงาน Aruba APAC Atmosphere 2016 ( #ATM16APAC) ที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทาง HPE Aruba ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานก่อนเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบ Multi-Factor Authentication ด้วย Biometrics กันแล้ว ซึ่งถือว่าประเด็นในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นั้นค่อนข้างน่าสนใจดีทีเดียว ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอหยิบยกมานำเสนอกันดังนี้ครับ

Read More »