Tag Archives: mcafee unified cloud edge

[Video Webinar] A New Normal Adoption with McAfee Unified Cloud Edge

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย McAfee Webinar เรื่อง “A New Normal Adoption with McAfee Unified Cloud Edge” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและการทำงานไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

McAfee Webinar: A New Normal Adoption with McAfee Unified Cloud Edge

Ingram Micro ร่วมกับ McAfee Thailand ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน IT Security เข้าร่วมฟังบรรยาย McAfee Webinar เรื่อง “A New Normal Adoption with McAfee Unified Cloud Edge” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและการทำงานไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »