Tag Archives: Legalize and Protect

[Guest Post] บีเอสเอเดินหน้าโครงการรณรงค์กระตุ้นองค์กรธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมาย มุ่งเป้าบริษัทด้านวิศวกรรมและการออกแบบกว่า 20,000 แห่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการลงทุนใหม่ของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติเรียกร้องให้ภาคเอกชนใช้งานซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายและมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการออกแบบ พร้อมยุติพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายที่มีมานานหลายทศวรรษ 

Read More »