Tag Archives: ledger

Acronis เริ่มทดสอบการใช้ Blockchain ภายในการสำรองข้อมูล ให้มั่นใจว่าไฟล์ที่ถูกสำรองจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

Acronis ได้ออกมาเผยถึงการทดลองภายในบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาตรวจสอบ Integrity ของข้อมูลที่ทำการสำรองไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกสำรองเอาไว้นั้นจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆ ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกเสริมแต่งหรือเปลียนแปลงซึ่งถูกแอบเอามาใส่ในภายหลัง

Read More »