Tag Archives: kumu networks

Cisco และ Verizon ลงทุนใน Startup ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 2 เท่า

Cisco, Verizon, Deutsche Telekom, Swisscom และนักลงทุนรายอื่นๆ ได้จับมือกันลงทุนในบริษัท Kumu Networks ซึ่งเป็น Startup ที่ก่อตั้งขึ้นจากมหาวิทยาลัย Stanford ผู้ต้องการปฏิวัติเทคโนโลยีสำหรับ Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมทั่วโลก

Read More »