Tag Archives: konqueror

Google แบนบางเว็บเบราว์เซอร์บน Linux ฐานไม่มั่นคงปลอดภัย

Google เริ่มแบนเว็บเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบัติการ Linux หลายรายการ ได้แก่ Konqueror, Falkon และ Qutebrowser ไม่ให้เข้าใช้บริการของตน อ้างเหตุผลว่าเว็บเบราว์เซอร์เหล่านี้ไม่มั่นคงปลอดภัย

Read More »