Tag Archives: kona site defender

เปรียบเทียบโซลูชัน Web Application Firewall และ DDoS Mitigation โดย Akamai

    ระบบออนไลน์ เช่น เว็บแอพพลิเคชันเป็นหนึ่งในช่องทางที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมไปถึงผู้ใช้บริการ Services ขององค์กร การดูแลระบบออนไลน์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น และพร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นความท้าทายสำคัญที่องค์กรในยุค Digital Economy จำเป็นต้องพิจารณาถึง บทความนี้จึงได้ทำการเปรียบเทียบวิธีปกป้องระบบออนไลน์แบบต่างๆ ในปัจจุบัน พร้อมแนะนำโซลูชันอัจฉริยะจาก Akamai

Read More »

ปกป้องเว็บไซต์ของคุณให้มั่นคงปลอดภัย ด้วย Kona Site Defender จาก Akamai

เว็บไซต์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทในโลกออนไลน์ กล่าวได้ว่าเป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทที่ประสบความสำเร็จในยุคที่อินเทอร์เน็ตกระจายไปทั่วทุกมุมโลกมักจะมีการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของตนเป็นอย่างดี และมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้อยู่เสมอ

Read More »

Gartner’s Magic Quadrant สำหรับ Web Application Firewall ปีแรก Imperva นำเป็นอันดับหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

หลังจากรอมานานหลายปี Gartner, Inc. ก็ได้ประกาศ Magic Quadrant สำหรับ Web Application Firewall ออกมาเป็นครั้งแรกเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2014 ทางทีมงาน TechTalkThai จึงได้สรุปข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้มาให้ได้ดูกันครับ โดย WAF ของ Imperva บริษัทชั้นนำด้านความปลอดภัยของเว็บแอพพลิเคชัน, ระบบไฟล์และฐานข้อมูลขึ้นแท่นเป็น Leader แต่เพียงผู้เดียว

Read More »