Tag Archives: KB5000808

วิธีการแก้ปัญหาบั๊กเมื่อสั่งพิมพ์เอกสารใน Windows 10 หากเกิดจอฟ้าหลังอัปแพตช์ 12 มีนาคม

Microsoft ได้ออกมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาหลังการอัปเดตแพตช์ในอาทิตย์ก่อน ซึ่งเกิดขึ้นกับปริ้นเตอร์จนเกิดจอฟ้า

Read More »