Tag Archives: Kamakura

[Guest Post] SAS ควบรวม Kamakura ขับเคลื่อน ขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีจัดการความเสี่ยงในภาคการเงิน เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน

การเข้าซื้อกิจการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ SAS ในอุตสาหกรรมโซลูชั่นแบบ Domain Specific ซึ่ง SAS จะสามารถเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชั่นจัดการความเสี่ยงได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Read More »