Tag Archives: juniper unified cybersecurity platform

Juniper Networks จับมือ Nutanix ปรับปรุงระบบอัตโนมัติบนเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

โครงการผสานความร่วมมือนี้จะช่วยให้การดำเนินงานด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Nutanix ง่ายยิ่งขึ้น

Read More »