Tag Archives: juniper metro fabric

Epsilon มั่นใจใช้โซลูชัน Metro Fabric ของ Juniper สำหรับขยายเครือข่ายระดับ 100 GbE ทั่วโลกเพื่อมุ่งสู่ยุค IoT

ชุดโซลูชันแบบ End-to-end ช่วยให้สถาปัตยกรรมโครงสร้างสามารถปรับตัว ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และรองรับการขยายระบบในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความต้องการของเครือข่ายแบบเมโทรที่มีขยายตัวอย่างทวีคูณ

Read More »