Breaking News

Standard และ Framework ที่น่าสนใจในยุค Thailand 4.0 โดย ACinfotec

เมื่อวานนี้ทีมงาน TechTalkThai ได้ไปร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยและทั่วโลกในงาน C-Sec 2016 ที่จัดโดย ACinfotec ร่วมกับ Bureau Veritas จึงนำมาแชร์ให้ได้อ่านกันครับ เผื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจจะได้เอาไปเป็นไอเดียในการวางแผน Implement หรือขอใบรับรองครับ

Read More »

โลกเล็กๆ และความน่ากลัวของกลุ่มเมฆ

ปัจจุบันการจัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการทำงานจำเป็นต้องมีการลงทุนสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นต้องหาพื้นที่ในการติดตั้ง มีสถานที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น มีระบบไฟฟ้าที่ดี มีการจัดการระบบสำรองต่างๆ หลังจากยุคนั้นก็มีการลดต้นทุน โดยการจัดหาทรัพยากรมีเป็นแบบเช่าใช้ ทั้งเป็นเครื่อง Server หรือแม้แต่สถานที่การติดตั้ง (Co-Location) ผ่านทาง Service Provider หลายๆราย และในปัจจุบันก็มีก็ได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือลดต้นทุนขึ้นมาในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาเป็น การประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งก็คือการนำเครื่อง Server จำนวนมากาเชื่อมโยงหากัน ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมี Hardware หรือ Software ใดๆ ที่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการ สะดวกสบายสุดๆ

Read More »