Tag Archives: ir collaborate

รู้จัก IR: ผู้นำระดับโลกทางด้าน Experience Management สำหรับธุรกิจองค์กร

ท่ามกลางโลกในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต่างปรับตัวมาพึ่งพาเทคโนโลยีและส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลกันมากขึ้น การปรับเปลี่ยนด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นระบบ Unified Communication, ระบบ Collaboration, ระบบ Contact Center หรือแม้แต่การนำเทคโนโลยี Payment มาใช้สร้างประสบการณ์ที่ดี, สะดวก และง่ายดายสำหรับลูกค้าจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่หลายธุรกิจกำลังต้องเผชิญ การออกแบบระบบเหล่านี้ให้มีทั้งประสบการณ์ที่ดี และสามารถทำงานได้สมบูรณ์ 100% เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้ากลายเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารเหล่านี้ และ IR ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Experience Management สำหรับธุรกิจองค์กร ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยธุรกิจไทยยกระดับประสบการณ์ครั้งใหญ่ในการสื่อสารกับลูกค้าแล้ว

Read More »