Tag Archives: iot hackathon

พาชมงาน AWS HackDay Singapore: สร้างโปรเจค IoT เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือ Smart Home ใน 12 ชั่วโมง

เป็นธรรมเนียมหนึ่งของ AWS Singapore ที่ AWS Summit นั้นจะมีการอุ่นเครื่องด้วย AWS HackDay กิจกรรม Hackathon ระยะสั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆผ่านบริการของ AWS โดยในปี 2017 นี้ ทาง TechTalkThai ก็ได้รับเกียรติให้เข้าชมงาน HackDay 2017 ซึ่งมีโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชัน IoT เพื่อระบบบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือ Smart Home

Read More »