Tag Archives: internet breakout

องค์กรยุคใหม่ที่เน้นใช้ระบบคลาวด์ต้องแบ่งทราฟฟิกออกสู่อินเทอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด

เครือข่ายแบบเดิมไม่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานคลาวด์ ก่อนที่เทคโนโลยีคลาวด์จะถือกำเนิดขึ้น ฝ่ายไอทียังเป็นแค่แผนกหนึ่งในองค์กรที่ผู้ใช้อาจแวะเวียนไปเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ หรือนำคอมพิวเตอร์ไปซ่อมเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ฝ่ายไอทีได้เข้ามามีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในองค์กรมากกว่านั้นมาก ทั้งยังเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ จากการที่องค์กรหลายแห่งปรับตัวเข้าสู่การปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัล ทำให้เกิดการใช้งานแอปพลิเคชัน SaaS อย่างรวดเร็ว และการย้ายปริมาณงานขององค์กรไปยัง IaaS การพิจารณาการลงทุนด้านไอทีจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับธุรกิจ อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขันเอาไว้ได้ การบรรลุถึงประสิทธิภาพสูงสุดของแอปพลิเคชันที่โฮสต์บน SaaS และ IaaS นั้น ไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในปัจจุบัน Latency ที่เพิ่มขึ้นซึ่งพบในระหว่างการเข้าสู่แอปพลิเคชัน SaaS หรือปริมาณงานใน IaaS ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางและประสิทธิภาพทางธุรกิจ เมื่อผู้ใช้รู้สึกไม่พอใจย่อมหมายถึง การเสียลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า และพนักงานได้ ทั้งหมดนี้สำคัญมากหากมองในแง่จุดยืนทางธุรกิจ

Read More »