Tag Archives: industrial poe switch

4 เทคโนโลยีน่ารู้สำหรับออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับกล้องวงจรปิดและ IoT ด้วย Allied Telesis จาก Digitalcom

โดยทั่วไปแล้วระบบเครือข่ายสำหรับกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) นั้นมักถูกออกแบบให้แยกขาดจากระบบเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและการบริหารจัดการ ดังนั้นการเลือกใช้ระบบเครือข่ายที่มีเทคโนโลยีสำหรับตอบโจทย์งานเฉพาะทางกลุ่มนี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถลงทุนในระบบเครือข่ายได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 4 เทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับการออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อรองรับกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใครจาก Allied Telesis ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในตลาดดังกล่าวมามากกว่า 10 ปี ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับธุรกิจองค์กรในการลงทุนวางระบบเครือข่ายอย่างยั่งยืน

Read More »