Tag Archives: incentive

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: เราเรียนรู้อะไรจากตลาดของอาชญากรรมไซเบอร์

McAfee ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจร ออกรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหารความยาว 4 หน้า เรื่อง “เมื่อเกมถูกพลิก: ความต่างของแรงจูงใจก่อผลเสียต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับบริหาร เช่น CISO และ Security Manager ได้ศึกษาและเข้าใจถึงตลาดและพฤติกรรมของอาชญากรไซเบอร์ รวมไปถึงความไม่สอดคล้องของนโยบายฝั่งบริหารกับการลงมือดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมกระตุ้นให้เปลี่ยนแนวคิดและหาวิธีรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »