Tag Archives: ICSP Neural

Symantec ออกเครื่องสแกนมัลแวร์ USB สำหรับส่วนงาน ICS

Symantec ได้เปิดตัวเครื่องแสกน USB ที่นำเอา AI เข้ามาช่วยตรวจสอบว่า USB ที่จะนำไปใช้นั้นปลอดภัยจริงหรือเปล่า ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับส่วนงานที่สำคัญขององค์กร อย่างระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (ICS) และสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งาน IoT

Read More »