Tag Archives: iC3D

[Guest Post] DKSH ร่วมมือกับ Creative Edge Software ในภูมิภาคเอเชีย

DKSH ได้ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Creative Edge Software เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการออกแบบงาน 3 มิติ ในตลาดหลักของเอเชีย ความร่วมมือนี้ดำเนินตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH ที่ต้องการเน้นย้ำตำแหน่งผู้นำการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และการ converting

Read More »