Breaking News

เริ่มต้นระบบ AI แรกภายในธุรกิจของคุณ กับ IBM Power System ราคาพิเศษพร้อม IBM PowerAI ใช้งานได้ฟรี 90 วัน

ท่ามกลางยุคสมัยที่ทุกๆ ธุรกิจต่างกำลังต้องการเริ่มต้นกับการพัฒนา AI เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในการทำงาน Metro Connect ได้จัดโปรโมชันให้ธุรกิจต่างๆ ที่ซื้อ IBM Power System AC922 ไปใช้งานนั้น สามารถใช้งานลิขสิทธิ์ของ IBM PowerAI Vision และ IBM Watson Machine Learning Accelerator ในการสร้างระบบ AI ขึ้นมาได้ฟรีๆ เป็นเวลาถึง 90 วันกันเลยทีเดียว ซึ่งด้วยความสามารถของ IBM PowerAI ก็จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถสร้าง Machine Learning หรือ AI ขึ้นมาใช้งานเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าธุรกิจคุณจะมี Data Scientist หรือไม่ก็ตาม

Read More »