Tag Archives: ibm truven

IBM เตรียมเข้าซื้อกิจการ Truven Health Analytics มูลค่า 2,600 ล้านเหรียญ เสริมทีม Watson Health

IBM Watson Health ได้เผยแผนการเข้าซื้อกิจการของ Truven Health Analytics ผู้ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลุ่ม Healthcare แบบ Cloud ด้วยมูลค่า 2,600 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 91,000 ล้านบาท เสริมฐานลูกค้ากลุ่มสาธารณสุขให้กับ IBM Watson Health เพิ่มขึ้นอีก 8,500 ราย พร้อมฐานลูกค้าผู้ป่วยอีกราวๆ 215 ล้านราย รวมๆ แล้ว IBM ได้ลงทุนกับ Watson Health ไปแล้วมากกว่า 4,000 ล้านเหรียญนับแต่เปิดบริษัทเมื่อเมษายน 2015

Read More »