Tag Archives: ibm olli

IBM จับมือ Local Motors สร้างรถไร้คนขับด้วย IBM Watson และ 3D Printing

IBM ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Local Motors สร้างรถยนต์ไร้คนขับภายใต้ชื่อ Olli โดยใช้เทคโนโลยี IBM Watson เป็นระบบ Artificial Intelligence (AI) สำหรับประมวลผลเส้นทางและการขับขี่ ในขณะที่ตัวรถเองก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เพื่อให้ประหยัดต้นทุนการผลิตในจำนวนน้อยในช่วงเริ่มต้น และรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 12 คนต่อคัน

Read More »