Tag Archives: IBM FlashSystem 5

5 เหตุผลที่ธุรกิจองค์กรควรเลือกใช้ IBM FlashSystem ตอบโจทย์การทำงานและการเติบโตในยุค New Normal

ในยุคการทำงานแบบ New Normal นี้ การลงทุนเลือกเทคโนโลยีใดๆ มาใช้งานนั้นก็ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจองค์กรนั้นจะได้ลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด และช่วยให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่มั่นคงแบบนี้ IBM FlashSystem ถือเป็นหนึ่งในระบบ Enterprise Storage ที่มีความคุ้มค่าสูงทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่า, การดูแลรักษา และการต่อยอดในอนาคต ในบทความนี้ SDC จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เหตุผลที่ธุรกิจองค์กรควรเลือกใช้ IBM FlashSystem กันดังนี้ครับ

Read More »