Tag Archives: IBM Consulting

IBM ประกาศเข้าซื้อกิจการ Apptio ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ FinOps

IBM ประกาศเข้าซื้อกิจการ Apptio Inc. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ FinOps ด้วยมูลค่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Read More »

IBM เปิดตัว IBM watsonx ตอบโจทย์การพัฒนา AI สำหรับองค์กร

IBM เปิดตัว IBM watsonx platform ช่วยตอบโจทย์การพัฒนาระบบ AI สำหรับองค์กรให้ง่ายยิ่งขึ้น

Read More »

IBM เข้าซื้อกิจการ Dialexa เสริมศักยภาพให้กับ Digital Innovation

IBM ประกาศการซื้อกิจการ Dialexa ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลชั้นนำของสหรัฐฯ เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและบรรลุวาระการเติบโตทางดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็มและให้บริการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า  

Read More »