Breaking News

Tag Archives: Human Interface Device

นักวิจัยประดิษฐ์สาย USB เสียบแล้วพร้อมแฮ็กผ่าน WiFi

Mike Grover นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยได้สร้างสาย USB ที่ติดชิปให้สามารถรับสัญญาณ WiFi ได้เพื่ออำนวยให้ผู้โจมตีสามารถรันคำสั่งได้เหมือนกับที่สั่งจากเมาส์หรือคีย์บอร์ด

Read More »