Tag Archives: hpe storeever lto tape

[Video] เพื่อป้องกันการถูกโจรบนโลกไซเบอร์โจมตีจาก Ransomware การ Backup ข้อมูลด้วยระบบ HPE StoreEver LTO ที่ปลอดภัยไม่ว่าโจรที่ไหนก็เอาข้อมูลไปไม่ได้

ทุกองค์กรมีระบบข้อมูลมากมายที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน ซึ่งข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในทุกวินาทีต่างก็มีค่า และมีความสำคัญสูง เพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ระบบการทำงานขององค์กร รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลเป็นของล่อตาล่อใจของอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการขโมยข้อมูลเพื่อรีดไถเงิน หรือที่เรียกว่า Ransomware

Read More »