Tag Archives: HPE GreenLake for Data Protection

ปกป้องทุกข้อมูลสำคัญของธุรกิจบน Cloud ถึง Edge ด้วย HPE GreenLake for Data Protection

เมื่อ Cloud ไม่เพียงพอต่อการตอบโจทย์ทางธุรกิจอีกต่อไป และต้องปรับสู่สถาปัตยกรรม Edge-to-Cloud เพื่อให้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้งานเป็นไปได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ข้อมูลสำคัญของธุรกิจจึงยิ่งกระจัดกระจายอยู่บนหลากหลายระบบในธุรกิจองค์กร ประเด็นนี้ได้สร้างความท้าทายให้กับการออกแบบระบบ Data Protection สำหรับการสำรองและปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจ ที่ระบบแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมอีกต่อไป HPE เข้าใจในประเด็นดังกล่าวและพร้อมตอบโจทย์ให้กับธุรกิจองค์กรแล้ว ด้วยโซลูชัน HPE GreenLake for Data Protection ที่จะช่วยให้การสำรองปกป้องข้อมูลเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าธุรกิจจะใช้ระบบสถาปัตยกรรมแบบใด โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง พร้อมให้ใช้งานได้ในประสบการณ์รูปแบบเดียวกับบริการ Cloud ซึ่งทีมงาน Metro Connect ก็พร้อมนำเสนอโซลูชันดังกล่าวนี้แล้วสำหรับทุกธุรกิจองค์กรไทย

Read More »

HPE ออกบริการ GreenLake Unified Analytics และ GreenLake for Data Protection

HPE ได้ขยายการให้บริการ Everything-as-a-Service ของตนหรือ GreenLake เพื่อสนองวิสัยทัศน์ Edge-to-cloud ไปอีกขั้นด้วยบริการด้าน Analytics บน HPE Ezmeral และรองรับการสำรองและกู้คืนข้อมูล

Read More »