Tag Archives: hp x360

HP เรียกคืน Battery ใน Notebook หลายรุ่น เนื่องจากพบปัญหาร้อนเกินไปและอาจเกิดไฟไหม้ได้

HP ได้ออกมาประกาศโครงการเรียกคืน Battery ใน Notebook หลายรุ่นทั่วโลก เนื่องจากพบเหตุว่า Bettery เหล่านั้นร้อนเกินขีดจำกัดและอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ พร้อมปล่อย Software ออกมาให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบเครื่องของตนได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่เข้าข่ายดังกล่าวหรือไม่ และต้องนำไปเปลี่ยนหรือเปล่า

Read More »