Tag Archives: HP Latex

[Guest Post] เอชพี เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ HP Latex ปฏิวัติอุตสหกรรมการพิมพ์ดิจิทัล เพิ่มความหลากหลายสู่ความยั่งยืน

เครื่องพิมพ์ HP Latex 700 และ 800 ซีรีส์ใหม่ เสริมศักยภาพผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์รองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

Read More »