Tag Archives: hgst helioseal

Infortrend สนับสนุนการใช้งาน HGST 8TB HelioSeal Enterprise HDD ใน SAN Storage แล้ว

Infortrend ผู้ผลิต SAN Storage ชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศสนับสนุนการใช้งาน Enterprise Hard Drive ขนาด 8TB ของ HGST รุ่น HelioSeal บน SAN Storage รุ่น EonStor DS แล้ว ซึ่งการนำเทคโนโลยีล่าสุดจาก HGST มาใช้นี้ จะช่วยเพิ่มทั้งพื้นที่, ประสิทธิภาพ, ความทนทาน และลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน

Read More »