Tag Archives: HARDWARE MAINTENANCE AGREEMENT SERVICE

ต่ออายุอุปกรณ์ IT ให้ใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่า กับบริการ Hardware MA Service จาก SDC

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้หลายๆ ธุรกิจองค์กรเองก็ตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนอุปกรณ์ IT Infrastructure ชุดใหม่ลงไป และตัดสินใจต่อ Maintenance Agreement หรือ MA ให้ยาวนานยิ่งกว่าเดิม แต่โดยทั่วไปแล้วการต่อ MA นี้ยิ่งอายุการใช้งานของอุปกรณ์นานเท่าไหร่ ค่าบริการก็จะยิ่งแพงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

Read More »