Breaking News

[PR] EGA ชูบริการมิติใหม่ภาครัฐ หนุนชลบุรี สู่ Smart City ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่บริการอัจฉริยะ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ไปกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขยายพื้นที่ติดตั้งมาถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว ช่วยย่นระยะเวลาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว ก็ใช้บริการกันฟรีๆ รู้ทุกข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียว เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ พร้อมแล้ววันนี้

Read More »

[PR] EGA เดินเครื่องนโยบายประเทศไทย 4.0 จัด GovChannel Roadshow 2017 นำทัพบริการดิจิทัลภาครัฐ เสริมแกร่งภูเก็ตสู่ Smart City แบบยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานประกันสังคม จัดงาน “GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร นำเสนอบริการภาครัฐที่ทันสมัย รวมทั้งนำบริการภายใต้ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน มาช่วยให้ประชาชนมีชีวิตในยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยียกระดับการบริหารงานให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตอบรับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City เมืองต้นแบบ “Phuket: Digital Local Government” ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต …

Read More »