Tag Archives: google nokia

Google จับมือ Nokia พัฒนา Cloud-Native 5G Edge Infrastructure ร่วมกัน

Google ได้ออกมาเผยถึงความร่วมมือกับ Nokia ในการพัฒนาโซลูชันโครงข่าย 5G ให้กับธุรกิจผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและธุรกิจองค์กรร่วมกัน

Read More »