Tag Archives: google backstory

Google เปิดตัว Backstory แพลตฟอร์มวิเคราะห์ภัยคุกคามสำหรับองค์กร

Chronicle ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเครือของ Google ประกาศเปิดตัว Backstory แพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์สำหรับวิเคราะห์ภัยคุกคามบนระบบ Cloud สำหรับองค์กร โดยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น รวมไปถึงควานหาช่องโหว่และตรวจจับภัยคุกคามต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว

Read More »