Tag Archives: GenerationTH

รีบสมัครด่วน ! โครงการฝึกอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดย Generation Thailand หมดเขตรับสมัครสิ้นเดือนนี้

สำหรับใครที่อยากจะ Reskill ผันตัวมาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) อาชีพที่เรียกได้ว่ามีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว โดย Generation Thailand  ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักสูตรเร่งรัดที่ช่วยเสริมทักษะต่าง ๆ สำหรับการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเข้มข้น ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และเมื่อจบหลักสูตรได้แล้วยังช่วยหางานให้ทันทีด้วย

Read More »