Breaking News

Tag Archives: g suite anomaly detection

G Suite เตรียมออกฟีเจอร์ติดตามกิจกรรมต้องสงสัย

อีกไม่นานผู้ดูแล G Suite จะติดตามกิจกรรมต้องสงสัยในการใช้งานของผู้ใช้งานได้แล้ว อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อพบกิจกรรมสุ่มเสี่ยงอีกด้วย

Read More »