Tag Archives: fuji xerox lcm plus

[PR] ฟูจิ ซีร็อกซ์ แนะนำโซลูชั่น LCM plus ลดต้นทุนการทำงานในองค์กร

รายงานข่าวจากบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ขอแนะนำโซลูชั่นใหม่ล่าสุด Light Cost Management plus ( LCM plus ) ที่จะตอบโจทย์ความต้องการในการจัดการเอกสารองค์กร ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนสำหรับการทำงาน ทำให้ไม่ต้องกังวลถึงภาระค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแบบเก่า ๆ อีกต่อไป

Read More »