Tag Archives: ftp protocol

Google เตรียมแจ้งเตือนการใช้งาน FTP ว่าไม่ปลอดภัย บน Google Chrome

Google เตรียมแจ้งเตือนการใช้งานโปรโตคอล FTP ว่าไม่ปลอดภัย บน Google Chrome Browser เร็วๆนี้

Read More »