Tag Archives: from scared to aware digital lives in 2015

[PR] แคสเปอร์สกี้ แลป เผยผู้ปกครองถูกกดดันรอบด้าน หวั่นภัยคุกคามโลกออนไลน์ทำร้ายทั้งลูกหลานและคนชรา

การวิจัยล่าสุดของแคสเปอร์สกี้ แลป และ บีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล เรื่อง “From Scared to Aware: Digital Lives in 2015” พบว่า ผู้ปกครองกว่า 30% รู้สึกว่า ตัวเองไม่สามารถควบคุมลูก ๆ เรื่องกิจกรรมออนไลน์ได้เลย

Read More »