Breaking News

Tag Archives: fortigate sd-wan

Sponsored Webinar: พลิกโฉมเครือข่ายสำนักงานสาขาด้วย Fortinet Secure SD-WAN [วิดีโอ]

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Sponsored Webinar เรื่อง “พลิกโฉมเครือข่ายสำนักงานสาขาด้วย Fortinet Secure SD-WAN” โดยทีมวิศวกรจาก Fortinet Thailand พร้อมแนะนำ 3 ตัวอย่างการนำเทคโนโลยี Secure SD-WAN ไปประยุกต์ใช้กับเครือข่ายขององค์กร ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

4 สิ่งสำคัญที่ SD-WAN Security ควรมี

ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการโซลูชัน SD-WAN มากกว่า 60 ราย แต่เกือบทั้งหมดรองรับเพียง IPSec VPN และ Stateful Security แบบพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปกป้องสำนักงานสาขาจากภัยคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าหลายองค์กรจะเสริมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเข้ามาในภายหลัง แต่การไม่ออกแบบเครือข่าย SD-WAN ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่ต้นทำให้เป็นเรื่องยากในการดูแลและสร้างความซับซ้อนให้แก่ระบบอย่างไม่ควรจะเป็น รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเข้ามา

Read More »