Tag Archives: firefox 61

ทันควัน! Mozilla ประกาศ Firefox สามารถรองรับการใช้งาน TLS 1.3 แล้ว

หลังจาก IETF ออกประกาศเวอร์ชันสมบูรณ์ของ TLS 1.3 เรียบร้อยแล้วทาง Mozilla เองก็ไม่รอช้าที่จะประกาศตอบรับว่า Firefox เวอร์ชัน 61 หรือที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้งาน TLS 1.3 ได้แล้วเช่นกัน

Read More »

Firefox จะเริ่มบล็อกการโหลด FTP ของ Subresource

Mozilla ได้ออกประกาศแผนการบล็อก FTP ใน Subresorces ภายในเพจของ Http และ Https โดยจะเริ่มกับ Firefox เวอร์ชัน 61 ที่มีแผนปล่อยออกมาวันที่ 26 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยก่อนหน้าฝั่งของ Google Chrome เองก็ได้ทำเช่นนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

Read More »