Tag Archives: fap

แจกฟรีเอกสาร “Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำเอกสาร “สรุปสาระสำคัญจากการเสวนา Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0” ให้นึกไปศึกษากันได้ฟรีๆ โดยเอกสารมีเนื้อหาน่าสนใจในหลายๆ ประเด็นและจัดทำออกมาได้สวยงามมาก ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอหยิบยกมาแนะนำต่อให้นำไปอ่านกันได้ฟรีๆ ดังนี้ครับ

Read More »