Tag Archives: facility management

[Guest Post] เลอโนโวนำเสนอตัวช่วยสำหรับธุรกิจ องค์กร รองรับการทำงานหลังยุคโควิดกับโซลูชัน Workspace Collaboration และ Facility Management

เสริมความพร้อมให้การทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยโซลูชันที่มีความอัจฉริยะ ยืดหยุ่น และตอบโจทย์วิถีการทำงานหลังยุคโควิดให้แก่พนักงานในองค์กร

Read More »