Tag Archives: ESET Smart Security Premium

[Guest Post] ทำอย่างไร เมื่อการโจมตีทางไซเบอร์ระบาดขณะ Work from Home

Covid-19 กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง หลายๆองค์กรจึงมีนโยบายให้พนักงาน Work from Home อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสืบเนื่องจากข่าวในช่วงที่ผ่านมา การ Work from Home ก็เป็นอีกช่วงที่มีการโจมตีทางไซเบอร์บ่อย เนื่องจากมีความหละหลวมทางด้านการป้องกันข้อมูลและอุปกรณ์

Read More »