Tag Archives: enterprise wireless lan

IDC เผย ยอดขาย Wireless LAN สำหรับองค์กร เติบโตกว่า 25% ในไตรมาสแรกปี 2021

IDC ได้ออกมาเผยผลสำรวจยอดขาย Wireless LAN สำหรับองค์กรเติบโตขึ้นกว่า 25% ในไตรมาสแรกของปี 2021 องค์กรส่วนใหญ่เริ่มกลับมาลงทุนในเทคโนโลยีนี้อีกครั้ง

Read More »

4 สถาปัตยกรรมการบริหารจัดการระบบ Wi-Fi สำหรับองค์กร ที่ผู้ดูแลระบบทุกคนควรรู้จัก

การบริหารจัดการระบบ Wi-Fi ภายในองค์กรถือเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบในทุกวันนี้ เนื่องจาก Wi-Fi ได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักขององค์กรไปโดยปริยาย ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ก็มีความหลากหลายยิ่งขึ้น และปัญหาในการใช้งานระบบ Wi-Fi ก็ยิ่งทวีความหลากหลายมากขึ้น โจทย์ในการดูแลรักษาระบบ Wi-Fi ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลาจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของระบบเครือข่ายระดับองค์กร

Read More »