Tag Archives: enterprise security awareness

[Guest Post] สร้าง Awareness ด้วย Spear Phishing ของจริง

Spear Phishing Email เป็นภัยคุกคามที่รับมือได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจาก Spear Phishing Email เป็นอีเมล์ที่มีเนื้อหาเฉพาะทางเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงาน หรือ ชีวิตประจำวันของเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมาย เช่น จดหมายให้ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ใบเสนอราคาจากบริษัทคู่ค้า โปรโมชั่นของสินค้าที่เหยื่อสนใจ เป็นต้น ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อล่อลวงให้กดลิ๊งค์ ตอบกลับข้อมูลส่วนตัว หรือ เปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ทำให้เครื่องของเหยื่อติดไวรัสหรือโดนขโมยข้อมูลออกไป เนื่องจาก Spear Phishing Email มีความคล้ายคลึงกับอีเมล์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันมาก การตรวจจับโดยเครื่องมือบนระบบเครือข่ายทำได้ยาก การสร้าง Awareness ให้พนักงานแทบจะเป็นทางเดียวที่องค์กรสามารถทำได้เพื่อป้องกันภัยคุกคามนี้ SANS สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แนะนำไว้ในงาน RSA Conference ให้องค์กรสร้าง awareness ให้กับพนักงาน โดยการจัดทำ Spear Phishing จริงๆส่งให้กับพนักงาน ประโยชน์ที่จะได้รับคือ องค์กรจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พนักงานกลุ่มใดมีความเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงสูงสุด และ พนักงานมีการตอบสนองเมื่อเจออีเมล์ประเภทนี้อย่างไร เช่น บางคนอาจจะลบอีเมล์ดังกล่าว แต่บางคนอาจจะส่งต่อไปให้เพื่อนเป็นต้น

Read More »