Tag Archives: emerald

RF Capture โดย MIT: มองทะลุกำแพงด้วย Wi-Fi

นักวิจัยทางด้าน Computer Science และ AI ของมหาวิทยาลัย MIT กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งใช้สัญญาณคลื่นวิทยุในการมองทะลุกำแพงไปยังคนที่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง โดยล่าสุดพบว่าเทคโนโลยีนี้สามารถระบุกิริยาท่าทางของคนอีกฝั่งได้ค่อนข้างชัดเจน MIT เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า RF Capture

Read More »