Tag Archives: emc iscsi san storage

EMC เปิดตัว VNXe 1600 SAN Storage รุ่นเล็กสุด สำหรับองค์กรขนาดเล็กและกลาง รองรับถึง 80 VM

EMC ได้ทำการเปิดตัว EMC VNXe 1600 ซึ่งเป็นระบบ FC/iSCSI SAN Storage รุ่นเล็กสุด สำหรับตอบโจทย์ของกลุ่มองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง, สาขาขององค์กรขนาดใหญ่ และการใช้งานแยกย่อยในระดับแผนกขององค์กร โดยสามารถเพิ่มขยายภายหลังได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับได้ถึง 80 Virtual Machines

Read More »

EMC XtremIO ปฏิวัติวงการ Storage ด้วย All Flash Arrays ความเร็วสูงสำหรับองค์กร ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลในเชิงรุกเพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้ ข้อมูลได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจยิ่งขึ้น, การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบกวนการการทำงาน, การคำนวนหาโปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อนำเสนอลูกค้าให้ตรงความต้องการ หรือแม้แต่การหาความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ จากข้อมูลการดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ซึ่งทำให้ระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์กร หรือระบบ Storage นั้นจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุง เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

Read More »