Tag Archives: Dynamic Path Control

ไขข้อข้องใจ SD-WAN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อได้อย่างไร

Software-defined WAN หรือ SD-WAN เป็นเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาที่กระจายอยู่ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศ ด้วยจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชันได้เทียบเท่าการเชื่อมต่อแบบ MPLS ในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัว ซ้ำยังมีความเสถียร มั่นคงปลอดภัย และบริหารจัดการได้ง่ายจากศูนย์กลาง ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกต่างเริ่มให้ความสนใจเทคโนโลยี SD-WAN มากยิ่งขึ้น

Read More »