Tag Archives: Distributed Encryption

6 การประยุกต์ใช้ Blockchain ในงานด้าน Security

DarkReading ได้นำเสนอตัวอย่างไอเดียของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในด้าน Security ซึ่งเราเห็นว่าน่าสนใจจึงหยิบยกมาให้อ่านกันสั้นๆ ครับ

Read More »